Każdy posiadacz bydła w Polsce jest zobowiązany do przestrzegania prawa krajowego i unijnego w zakresie prowadzenia hodowli. Choć przepisy obowiązują już kilkanaście lat, nie wszystkie regulacje są w pełni jasne np. dla początkujących gospodarzy. Aby rozwiać wątpliwości, w tym wpisie wyjaśniamy, czym jest księga rejestracji bydła oraz prezentujemy cenne wskazówki dla hodowców.

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

hodowla bydła w PolsceKażdy polski hodowca bydła zarządza swoim stadem w ramach Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Pozwala on kompletować i śledzić historię każdego zwierzęcia od jego narodzin, przez zmiany miejsca pobytu, po naturalną śmierć lub ubój. Dzięki temu możliwe jest zapanowanie nad zdrowiem bydła oraz przestrzeganie norm jakościowych, związanych z produktami pochodzenia zwierzęcego. Sprawne zarządzanie danymi o stadach pozwala np. zlokalizować źródło choroby zakaźnej i zapobiec jej rozprzestrzenianiu się.

W ramach systemu IRZ hodowcom udostępniane są następujące narzędzia, służące do ewidencjonowania zwierząt:

• kolczyki,
• paszporty,
• księga rejestracji bydła.

Informacje pozyskane od gospodarzy są umieszczane w bazie, prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki temu powstaje krajowy rejestr, pozwalający czuwać nad zwierzętami hodowanymi w Polsce.

Obowiązki hodowców bydła w Polsce

hodowanie bydła w PolsceKażdy posiadacz bydła w Polsce jest zobowiązany do przestrzegania przepisów. Nie ma znaczenia, czy posiada jedną sztukę, czy całe stado zwierząt. Prawo nakazuje, by zgłosić się do ARiMR i zarejestrować swoje bydło. W agencji zamawia się także paszporty i kolczyki oraz zgłasza aktualizacje dotyczące liczebności stada oraz wszelkich zmian, związanych z miejscem przebywania zwierząt (kupno, sprzedaż, ubój, padnięcie).

Uwaga! Zgodnie z prawem bydło, które nie jest zakolczykowane i wyposażone w paszport, nie może być przedmiotem handlu.

Każda sztuka bydła w stadzie musi zostać oznakowana. Ponumerowane kolczyki (numeracja jest tożsama z paszportem danego zwierzęcia) umieszcza się w obu uszach stworzenia, pośrodku małżowiny. Taka lokalizacja zmniejsza ryzyko wyrwania kolczyka i uszkodzenia ucha. W przypadku, gdy mimo zachowanej jakości znakowania, zwierzę zrzuci lub zgubi kolczyk, należy w ARiMR zamówić jego duplikat.

Paszport jest dokumentem tworzonym indywidualnie dla każdego zwierzęcia i towarzyszącym mu przez całe życie, tak jak kolczyki. Kupując bydło, otrzymuje się także paszporty poszczególnych sztuk.

Kwestia uboju bydła na własny użytek

ubój cielątUbój bydła na własny użytek oznacza, że dany hodowca zamierza wykorzystać mięso i inne elementy zwierzęcia do realizacji swoich potrzeb. W jego ramach nie wolno sprzedawać produktów innym ludziom czy organizacjom.

Ubój może nastąpić w miejscu, w którym zwierzę dotychczas przebywało lub w gospodarstwie, które specjalizuje się w tego typu usługach. Zamiar jego wykonania należy zgłosić co najmniej dobę wcześniej u powiatowego lekarza weterynarii. Ponadto hodowca ma obowiązek poinformować ARiMR o uboju w terminie do 7 dni od daty jego przeprowadzenia.

Zgłaszanie zamiaru i wykonania tej czynności jest ważne z kilku powodów. Przede wszystkim zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób oraz pozwala aktualizować dane o stadach bydła w Polsce. Ponadto na lekarzu weterynarii spoczywa obowiązek zabezpieczenia i przekazania do utylizacji materiałów szczególnego ryzyka, czyli odpadów poubojowych, mogących być nośnikami chorób. W przypadku uboju cieląt w wieku do 6 miesiąca życia są to: migdałki, część jelita cienkiego, jelito ślepe, krezka i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Podsumowanie

Ewidencjonowanie stad bydła w Polsce przynosi hodowcom korzyści. Dzięki temu mogą handlować zwierzętami na terenie Unii Europejskiej oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu groźnych chorób zakaźnych. Prowadzenie ksiąg rejestracji bydła nie jest trudne ani czasochłonne. To obowiązek każdego hodowcy, ale i szansa, by odnieść sukces na unijnym rynku zbytu.

Kategorie: Prawo

Dodaj komentarz